Hóa Chất XLN/nước Thải Khác

Hóa Chất XLN/nước Thải Khác
175.000 đ/kg + VAT 10%
50.000 đ/kg + VAT 5%
13.000 đ/kg + VAT 5%
18.000 đ/kg + VAT 5%
- Kỵ khí (5L, 10L): 80.000 đ/L
- Hiếu khí (nước thải thuộc da):130 .000 đ/kg
- Hỗn hợp (bao 5Kg): 80.000 đ/kg
  • Chống cặn màng RO Pretreat Plus 0100 (USA, 25Kg):
  • Clorin ôxy hóa, khử trùng (China, Indonesia, 15-40kg):
  • Soda 99,2% sodium carbonate (China, 50Kg):
  • Sút vẩy 98% NaOH (Taiwan, 25Kg):
  • Men vi sinh (VAT 10%):

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu