2,600,000đ
4,500,000 VNĐ
  • 100%

Trong các loại màng RO phổ biến nhất hiện nay, tương thích vớ các loại vỏ và các thiết bị trong hệ thống là màng Vontron.

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu