Hóa Chất XLN/nước Thải Khác

Mã SP: : VLK
Giá : 18,900 VNĐ

Giá bán hóa chất XLN/ nước thải khác

 • - 175.000 đ/kg + VAT 10%
 • - 50.000 đ/kg + VAT 5%
 • - 13.000 đ/kg + VAT 5%
 • - 18.000 đ/kg + VAT 5%

Một số sản phẩm

 • Kỵ khí (5L, 10L): 80.000 đ/L
 • Hiếu khí (nước thải thuộc da):130 .000 đ/kg
 • Hỗn hợp (bao 5Kg): 80.000 đ/kg
 • Chống cặn màng RO Pretreat Plus 0100 (USA, 25Kg):
 • Clorin ôxy hóa, khử trùng (China, Indonesia, 15-40kg):
 • Soda 99,2% sodium carbonate (China, 50Kg):
 • Sút vẩy 98% NaOH (Taiwan, 25Kg):
 • Men vi sinh (VAT 10%):

Xem thêm:

Vật liệu lọc nước - hóa chất

Bơm massage EMAUX

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu