Than Hoạt Tính

Mã SP: : THT
Giá : 600,000 VNĐ

Thông tin về sản phẩm than hoạt tính:

 • Xuất xứ : Việt Nam
 • Đặc điểm : dạng hạt, size 6x12 mesh = 1.5-3.5 mm, size 4x8 mesh = 2.5-4.5mm
 • Công dụng : khử màu, mùi, chất hữu cơ, độc chất
 • Hạn dùng : tối thiểu 1 - 2 năm, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước
 • Đơn vị tính : kg
 • Tỷ trọng : 0,55 kg/lít
 • Đóng bao : 25 kg (chuẩn), 5 kg
 • Giá bán lẻ : 20.000 đ/kg + VAT 10%
 • Size 8x12 : 21.000 đ/kg + VAT 10%
 • Dạng bột (xử lý nước thải): 12.000 đ/kg + VAT10%
 • Viên nén (xử lý nước thải): 12.000 đ/kg + VAT10%

Sản phẩm liên quan

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu