Cát Thạch Anh

Mã SP: : cat
Giá : 100,000 VNĐ
  • Xuất xứ : sản phẩm của VN-Co (Việt Nam)
  • Đặc điểm: trắng nhẹ, loại nhỏ 0.7-1.2mm, loại lớn 1.5-2.0mm
  • Công dụng : lọc cặn làm trong nước
  • Hạn dùng : tối thiểu 5 năm nên thay mới, định kỳ rửa ngược rửa xuôi bằng nước
  • Đơn vị tính : kg
  • Tỷ trọng : 1,4 kg/lít
  • Đóng bao : 50 kg (chuẩn), 10 kg

Sản phẩm liên quan

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu