Van tự động WS1CI

Mã SP: : WS1CI

Van tự động, autovalve hãng Clack-USA

Model: WS1CI

Lưu lượng: Max 6,1 m3/h Softener

Đường ống In-Out":  1" ( phi 34)

Cổ van: 2,5"

 

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu