Xử Lý Nước Tinh Khiết Cho Bia Hà Nội

Mã SP: : xu ly nuocI5Ey181tn6

NƯỚC TINH KHIẾT CHO SẢN XUẤT BIA

Công Trình: Hệ thống xử lý nước tinh khiết cho sản xuất Bia

Công Dụng: Cấp nước tinh khiết cho sản xuất  Bia

Công Suất: 5000 lít/h

 

 

  

 

  

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu