Bộ đèn UV - Series UVC-LIGHTING

Mã SP: : SH

Bộ đèn UV - Series UVC-LIGHTING là sản phẩm của hãng Shan Chih

Mô tả sản phẩm đèn UV - Series UVC

Lưu lượng từ 0.45m3/h đến 2.7m3/h tùy theo model

Vỏ đèn bằng inox 304.

Áp suất hoat động:  8.62Bar / 125PSI (max)

Nguồn điện: 220V/50Hz.

Mã số 

Lưu lượng (m3/h)

Ống IN-OUT

UV-201

0.45

1/2"

UV-401

0.90

1/2"

UV-601

1.40

1/2"

UV-1201

2.70

3/4"

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu