Tính năng khử khuẩn thông minh của lõi lọc nước hiện đại