Vật liệu lọc nước - Brim

Mã SP: : BIRMrHNwSY1fDj

VẬT LIỆU BIRM KHỬ PHÈN SẮT VÀ MANGAN 

1.Xuất xứ : Clack _USA

2.Đặc điểm :

-dạng hạt màu đen

- tỷ trọng 0,8 kg/lít 

- cỡ hạt : 0,6 - 2mm

-Đóng gói : 18,5 kg/bao 

3.Ứng dụng : khử phèn sắt và Mangan hàm lượng cao , lọc nước giếng , nước nhiễm phèn , nhiễm mặn ......

Xem thêm:

Đá Brim khử phèn sắt

Vật liệu lọc nước

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu