Hạt nhựa Anion GS300

Mã SP: : GS300

Mô tả đặc tính kỷ thuật Hạt nhựa Anion GS300

Xuất xứ: nhập khẩu từ Ion Exchange (Ấn Độ)

Đặc điểm : dạng hạt, gốc Cl-

Tương đương : SBR-P (Dowex), A400 (Purolite), M500 (Lewatit)

Công dụng : khử mặn, sunfat, nitrat, kiềm, silicat và các anion khác

Hạn dùng : tối thiểu 3 năm, tái sinh bằng muối hoặc xút

Đơn vị tính : lít

Tỷ trọng : 0,64 kg/lít

Đóng bao : 25L (chuẩn), 5L

Sản phẩm liên quan

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu