vật liệu Brim

Mã SP: : BIRMrHNwSY1fDj
Giá : 0 VNĐ

VẬT LIỆU BIRM KHỬ PHÈN SẮT VÀ MANGAN 

1.Xuất xứ : Clack _USA

2.Đặc điểm :

-dạng hạt màu đen

- tỷ trọng 0,8 kg/lít 

- cỡ hạt : 0,6 - 2mm

-Đóng gói : 18,5 kg/bao 

3.Ứng dụng : khử phèn sắt và Mangan hàm lượng cao , lọc nước giếng , nước nhiễm phèn , nhiễm mặn ......