Thiết Bị Tự Động Điều Chỉnh TDS

 -Xuất Xứ Nhập khẩu từ Hana ( EU )

 

- Công dụng : Tự động điều chỉnh TDS  

Kết hợp với bơm định lượng hóa chất


Không có sản phẩm trong danh mục này.