Thiết Bị Tự Động Điều Chỉnh pH

 

 Xuất Xứ Nhập khẩu từ Hana ( EU )

- Công dụng : Tự động điều chỉnh pH  ( pH Controler ) 

Kế hợp với bơm định lượng hóa chất


Không có sản phẩm trong danh mục này.