Xuất Xứ Nhập khẩu từ Hana ( EU )

 

- Công dụng : Đo hàm lượng Sắt trong nước