- Model : HI 983303

 

- Xuất Xứ Nhập khẩu từ Hana ( EU )

- Công dụng : Đo độ EC