- Model : HI 983304

 

- Xuất Xứ Nhập khẩu từ Hana ( EU )

- Công dụng : Đo độ EC

- Thang Đo 0.00- 14.00