Sản phẩm

Bộ làm mềm, khử cứng

Bộ làm mềm (khử cứng) sử dụng cho hệ thống làm mềm nước nồi hơi. Tùy theo nhu cầu sử dụng lượng nước (m3/giờ) và tính chất độ cứng của nước đầu vào - cũng như yêu cầu nước đầu ra, chúng tôi sẽ tư vấn cho Quý khách một hệ thống cụ thể nhằm đạt hiệu quả làm mềm cao nhất.

Thành phần cấu tạo của Bộ làm mềm gồm có các linh kiện:

 1. Autovalve - Hãng Pentair, GE  Mỹ
 2. Hạt nhựa Cation khử cứng làm mềm nước - EU.
 3. Vỏ bình Composite chứa hạt nhựa
 4. Bồn chứa dung dịch hóa chất hoàn nguyên, Việt Nam
 5. Phụ kiện đường ống nhựa, Bình Minh - Việt Nam
 6. Cát, sỏi vật liệu đỡ hạt nhựa, Việt Nam

 Chú thích:

 1. Đường nước vào
 2. Đường nước ra
 3. Autovalve
 4. Valve cấp muối tái sinh
 5. Đường nước xả
 6. Bồn hóa chất tái sinh
 7. Cột làm mềm chứa hạt nhựa